Nieuws

De thuisfrontcommissie

Wij zijn de thuisfrontcommissie (TFC) die Piet & Marijke zal ondersteunen bij hun uitzending voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Als familie, vrienden en gemeenteleden zijn we door hen gevraagd en willen we hen graag helpen op allerlei gebieden.

Wat doet een thuisfrontcommissie

De TFC zal een belangrijke plaats innemen in de zorg voor familie Muilwijk en nauwe contacten met hen onderhouden. De TFC zorgt onder andere voor de verzending van nieuwsbrieven, de fondswerving ten behoeve van de uitzending en de informatie uitwisseling tussen thuisgemeente en Piet & Marijke. Ook geeft de TFC presentaties op verenigingen, clubs en scholen en draagt zorg op pastoraal en sociaal gebied. Piet & Marijke kunnen niet uitgezonden worden zonder deze ondersteuning.

Wie vormen TFC Muilwijk?

De TFC bestaat uit: Henco van Ee (voorzitter en sociale media), Susanne van de Weerd (secretaresse), Andreas Moerman (financiën en bedrijven sponsoring), Hilde Bosch (acties), Marieke van den Broek (acties), Hettie van Eck (voorlichting en presentaties), Gerco op 't Hof (gebedscoördinator) en Jaap de Pater (nieuwsbrieven). Jaqueline van Ee zal de voorzitter assisteren en Wiltine Moerman zal de penningmeester assisteren. Met elkaar zullen we de bovengenoemde taken verrichten.

Helpt u ook mee?

Piet & Marijke zijn samen met ons als TFC druk bezig met de voorbereiding op hun toekomstige uitzending door MAF. Maar ook u hebben we nodig! Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van Piet & Marijke mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van uw steun. Uitzending is pas mogelijk wanneer er minimaal € 45.000 beschikbaar is in hun steunfonds. Dit bedrag is jaarlijks nodig om de kosten voor hun uitzending te kunnen voldoen. Daarom doen wij een dringend beroep op u om Piet & Marijke Muilwijk financieel te ondersteunen.

Eenmalige giften zijn (uiteraard) welkom. Maar voor een gezonde financiële basis willen wij u vragen eenvaste toezegging te doen voor langere tijd. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kunt u makkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groter bedrag.

Tot slot: elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van Piet & Marijke Muilwijk. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF Nederland een ANBI organisatie is met een CBF keurmerk en ISO certificering.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in en ontvang de nieuwsbrief per e-mail!

Lees meer