Nieuws

Kinderboeken en spellen

HARTELIJK DANK - Woensdag 16 november was de Kinderboeken & Spellenbeurs! We kijken dankbaar en verwonderd terug op een prachtige dag met veel betrokkenheid en saamhorigheid.

We mochten het geweldige bedrag ophalen van € 1.855,- en de wasstraat € 525,50. Dankbaar zijn wij voor het beschikbaar stellen van de kantine en de wasstraat door HAVE! Dankbaar zijn wij voor alle sponsoren, zowel bedrijven als particulier. De inbreng was overweldigend! Dankbaar zijn wij voor de medewerking ook van alle vrijwilligers om deze dag tot een succes te maken. Dankbaar zijn wij natuurlijk ook voor de prachtige opbrengst van deze dag! Dankbaar zijn wij bovenal aan God, de Grote Gever van dit alles.

Foto's

Bekijk de foto's van de spellenbeurs!

naar fotoalbum

Lees meer