Nieuws

Onzekere bestemming

De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Inmiddels zitten we al ruim anderhalve maand in onzekerheid en weten we nog steeds niet waar we terecht gaan komen. Nadat bekend werd dat wij niet in aanmerking zouden komen voor een werkvisum om in Arnhemland te kunnen gaan werken, is MAF op zoek gegaan naar een ander programma voor ons.

Twee weken geleden kregen we verheugend nieuws dat we welkom zijn in een programma in Afrika. Nadat we dit hoorden waren we erg blij en dankbaar dat God weer een nieuwe deur geopend had! We begonnen ons al ijverig te verdiepen en bereidden ons in gedachten al voor om naar Afrika te gaan.

Echter, vier dagen hierna kregen we bijzonder nieuws te horen, namelijk dat de Australische regering lijkt in te zien dat de aangescherpte eisen m.b.t. werkvisa Arnhemland, en dus ook MAF, in de problemen brengt en ze de genomen maatregel gaat heroverwegen. Er is een mogelijkheid dat er een versoepeling/aanpassing komt en dat daardoor voor een MAF-piloot mogelijk wel een vergunning gegeven kan worden voor Arnhem Land. Over een aantal weken hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Tot deze tijd blijft het onzeker waar God ons zal plaatsen. Wel is het zo dat Papoea Nieuw Guinea de uiteindelijke bestemming blijft om te gaan werken.

De afgelopen tijd was verwarrend, spannend, vermoeiend en eerlijk gezegd soms ook wel eens frustrerend. Nadat we meer zekerheid kregen, veranderde de situatie plotseling weer in een onzekere. Vragen die dan komen zijn: Wat wil God? Wat is goed voor ons gezin? Wat is goed voor de MAF? Zou Arnhem Land – door een wonderlijke ontwikkeling – dan toch nog mogelijk worden..?

Maar het bracht ons vooral ook dichtbij God. In de golven het oog op Hem gericht houden, alleen op Hem vertrouwen is een les, maar zo waardevol! En de Heere helpt!

Op dit moment zijn de factoren tijd, geduld en vertrouwen (zowel in Gods leiding als in MAF) de sleutel naar de uitvoering van een heel mooi plan. Een plan van God tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

We willen u en jullie bedanken voor al het meeleven en –bidden, en willen ook vragen om blijvend gebed voor:

  • MAF, die erg veel werk voor ons verzet, maar ook met de Australische regering contact heeft en probeert duidelijk te maken welke problemen er voor Arnhemland gaan ontstaan wanneer er onvoldoende piloten, monteurs en andere stafleden zullen zijn.
  • Arnhemland en de Aboriginals, dat al het werk wat MAF daar mag doen mag blijven doorgaan.
  • De Australische regering, om de juiste beslissingen te maken.
  • Onszelf, om Gods wegen te blijven volgen vol vertrouwen.

Tenslotte lazen we vandaag nog een bemoedigend citaat:

“We are often quick to ask God to rescue us from a situation rather than to seek to meet him within it. Ask God to reveal himself in the midst of whatever difficulties you face in your life today.”

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in en ontvang de nieuwsbrief per e-mail!

Lees meer