Nieuws

Voorbereiden op vertrek

Heerlijke warme zonnestralen vallen naar binnen. Ergens diep van binnen beginnen voorjaarsschoonmaakacties te kriebelen, maar gauw wegdrukken, want over vier weken gaan we hier vertrekken!

Vier weken nog, ja het schiet nu echt op! We hebben onze les over ‘voorbereiden op vertrek’ uit onze EN-route cursus er maar eens bij gepakt! Plannen wat er allemaal nog moet gebeuren. Bijvoorbeeld foto’s maken van Michael met de plaatsen en mensen om te herinneren. Ook laten we hem juist foto’s zien van thuis om hem voor te bereiden op onze terugkomst! Zelf merken we ook dat we langzaam al dingen aan het loslaten zijn en ons voorbereiden op het afscheid van deze intensieve en intense tijd. Afscheid van een heleboel lieve mensen hier die ons dierbaar geworden zijn.

Maar eerst nog genieten hier en onze lessen volgen! We volgen beide twee modules. We verdiepen ons o.a. in het NT, met regelmatige toepassingen vanuit missionair oogpunt. We hebben zojuist de vier evangeliën gehad en hebben gekeken naar wie het heeft geschreven, wanneer en waar het is geschreven, hoe en voor welke doelgroep. Zo interessant en waardevol! Heel leerzaam om de evangeliën met elkaar te vergelijken en te zien hoe iedere evangelist zo z'n eigen 'theologie' heeft, zoals ze dat hier op de college noemen. De term 'contextualisatie' komt vaak aan de orde. We zitten in een klas met zo’n 30 studenten, naar verwachting en hoop zullen we binnen een paar jaar overal over de wereld verspreid zijn, in verschillen culturen leven, maar met een hetzelfde doel, werken in het Koninkrijk van God! Maar om dit in al deze verschillende contexten te doen is Bijbelkennis zo belangrijk! Wat was de originele betekenis en doel van het Woord, voordat je het leest in een andere context (Cultuur en Land) en het helemaal verkeerd begrepen word! Zo zien we dat dat zelfs in Nederland gebeurd. Het is ook heel moeilijk om dit echt goed te onderzoeken, want je kijkt altijd met je eigen gekleurde bril (gekleurd door cultuur, achtergrond, jeugd, ervaringen enz.). We leren elke keer weer dat de Heilige Geest onmisbaar is, elk moment dat je je Bijbel opent, maar ook in het spreken!

De andere module die Piet volgt heet ‘Knowing Gods Word’. Deze lijkt op onze gezamenlijke module, maar is een level hoger en gaat veel dieper. Marijke volgt nog de module ‘Performing Arts in Context’. Deze praktische module is lastig uit te leggen. We leren ons bewust zijn van non-verbale communicatie en hoe je bepaalde technieken in kan zetten, als hulp in verschillende sociale en morele kwesties in allerlei contexten. We zijn zojuist begonnen met het onderwerp ‘trafficking’ ofwel, ‘mensenhandel’. Een heel indrukwekkend en schokkend onderwerp. Mensenhandel is de snelst groeiende internationale criminaliteit en een van de grootste bronnen van inkomsten van misdaad. 1,2 miljoen kinderen worden elk jaar verhandeld, ong. 700.000 mannen, vrouwen en kinderen worden jaarlijks via internationale grenzen verhandeld. Waarvan 80% vrouwen en meisjes. En 50% minderjarig. En nog veel meer. Deze slachtoffers hebben ons gebed hard nodig, nog meer de handelaars die erachter zitten. Ook kunnen we er opletten fairtrade spullen te kopen en tweede hands. Deze zin trof me: “goedkoop bestaat niet, ergens betaald er iemand voor”. Tijdens de lessen leren we hoe we slachtoffers van Trafficing kunnen herkennen en ook oefenen we gesprekstechnieken. Deze dingen kun je natuurlijk ook breder inzetten in andere contexten! Het is echt een leerzame module!

Laatst waren we verbonden met onze huisgemeente in het luisteren van een kerkdienst. Ds. Nap preekte over de keuze van Ruth. We maken zoveel keuzes in ons leven, maar wat is ons motief. Wie is het uiteindelijke doel van mijn keuze? Hoe kun je als mens dan ooit een goede keuze maken? Dat maakt je nederig en doet ons vragen of de Heere ook hierin ons wil leiden en vergeven! En Zíjn werk wil zegenen! Dan is het misschien een menselijke keuze, maar door God gezegend en dan ook tot Zijn eer! Want het gaat om het werk van God en Zijn eer! Dat zet alles in een heel ander perspectief.

Met Michaël en Samuël gaat het goed! Samuël heeft een paar weken getobd met zijn gezondheid. Hij viel van het ene virus in de andere en we maakten ons op den duur echt zorgen, hij was zo afgevallen en zwak. Maar de Heere verhoorde gebeden en langzaam sterkte hij weer aan. Hij is nu weer helemaal de oude en zette vorige week zijn eerste stapjes! Michaël is een heerlijk mannetje, maar natuurlijk zijn er ook de pittige momenten die bij een 2 jarige horen! Hij geniet weer op de nursery en zijn Engelse woordenboek wordt steeds dikker. Toch misschien eens kijken hoe we dat serieus vol kunnen houden in Nederland!

Nog een leuke anekdote: Jan en Jolien van Leeuwen (NL) die dit termijn de EN route cursus volgen hadden vorige week voor ons een heerlijke maaltijd gekookt. Een kipschotel met broccoli en bloemkool. Michael kan best pietluttig zijn met eten, maar dit keer zat hij heerlijk te smullen! Wij vroegen hem de standaard vraag: “Is het lekker?”. Waarop hij antwoorde “Ikke bomen eten”. En hij propte heel serieus kijkend nog een broccoli in zijn mond en vroeg “nóg meer bomen?”.

Tenslotte willen we jullie bedanken voor jullie gebed en meeleven van de afgelopen tijd. De Heere verhoord! We willen jullie vragen om met ons mee te danken voor alles wat we hier mogen leren, voor de gezondheid van de jongens en danken voor Wie de Heere is! In vertrouwen mogen we bidden voor deze tijd van afscheid nemen, in het bijzonder voor Michaël die wel alles bewust meemaakt, maar nog niet kan begrijpen. Bidden voor behoud van de slachtoffers van Mensenhandel en voor de criminelen die erachter zitten. Ook de College heeft ons gebed hard nodig, er zijn veel zieken onder studenten en docenten. En gebed voor het voortbestaan van de school; voldoende financiën en studenten.

Hartelijk dank voor jullie meeleven door middel van het lezen van dit bericht en we hopen op een spoedig weerzien!

Hartelijke groet! Piet, Marijke, Michaël en Samuël

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in en ontvang de nieuwsbrief per e-mail!

Lees meer