Over ons

Familie Muilwijk

Wij zijn Piet en Marijke Muilwijk en zijn gezegend met onze zoontjes Michaël (oktober 2013), Samuël (maart 2015) en Joël (oktober 2018).

Piet is opgegroeid in verschillende plaatsen in Nederland. Vanaf zijn 10e jaar woonde hij met zijn ouders en broertjes en zusjes in Harskamp. Na het behalen van zijn VWO-diploma moest hij kiezen tussen zijn liefde voor vliegen of muziek. Het werd een kamer in Rotterdam voor de studie orgel en kerkmuziek aan het conservatorium.

Marijke heeft van haar 2e t/m haar 11e jaar als Mission Kid in Nigeria gewoond. Hierna is zij met haar ouders en broertjes en zusjes in Krabbendijke gaan wonen. Na het behalen van haar diploma onderwijsassistent heeft ze 3,5 jaar op de Jacobus Fruytier in Apeldoorn gewerkt. Eind 2009 nam ze ontslag en ging ze voor 3 maanden naar India met het plan om daarna verder te gaan studeren. Maar dat zou heel anders lopen.

In 2009 leerden we elkaar beter kennen via een door Marijke georganiseerde muziekavond om geld op te halen voor het kindertehuis in India, waar ze voor een aantal maanden naar toe zou gaan. Voor Marijke vertrok kregen we verkering en kwam Piet na 3 maanden ook naar India om Marijke naar huis te brengen. Naast de liefde voor elkaar kwam er ook een liefde voor het buitenland, met name voor onze naaste ver weg. In 2011 zijn we getrouwd en zijn we gaan wonen op het platteland in Lunteren. Piet is werkzaam geweest als musicus en werkte daarnaast als reservist in dienst bij defensie. Marijke heeft een baan gehad als managementassistente op een basisschool in Veenendaal.

Sollicitatie

Sinds de tijd dat we elkaar hebben leren kennen, is het verlangen om samen zendings- en ontwikkelingswerk te mogen doen steeds meer gegroeid.

Mensen helpen die niet in onze welvaart leven en een klein schakeltje in Gods grote Koninkrijk zijn. Dit o.a. door middel van het daadwerkelijk hulp bieden aan mensen die dat zo hard nodig hebben. Niet op eigen initiatief en eigen kracht, maar afhankelijk van Hem.

Anderhalf jaar bevonden we ons in het selectietraject. Een spannende tijd, met veel stappen die genomen moesten worden. Piet moest een medische keuring, psychometrische keuring en zijn privé-brevet (PPL) halen. Ook kregen we beiden een psychologische keuring als onderdeel van de sollicitatie. De Heere heeft met elke stap de weg bevestigd die we gaan mogen.

Na deze intensieve selectieperiode werden we op 25 augustus 2014 door MAF Nederland geselecteerd als pilotenechtpaar.

Na de selectie is Piet zich verder gaan kwalificeren voor MAF-piloot. Hij heeft diverse brevetten gehaald, trainingen gevolgd en de benodigde vlieguren gemaakt. Ook zijn we een half jaar naar de Bijbelschool All Nations Christian college in Engeland geweest. Een intensieve, maar ontzettend waardevolle periode!

Uitzending

In februari 2017 zijn wij door MAF Nederland en de Hervormde Gemeente van Lunteren uitgezonden naar Arnhem Land in Australië. Hier mochten wij werkzaam zijn onder de Aboriginals. In 2019 zijn we verhuisd naar Papoea Nieuw Guinea, om ook daar werkzaam te zijn voor MAF.

Traject

oktober 2012

eerste contacten met MAF

mei 2013

Piet naar San Diego USA om zijn vliegbrevet te halen

augustus 2014

officieel geselecteerd door MAF Nederland

september 2014

Piet gestart met ATPL (Air Transport Pilot License) studie

september 2015

naar de Bijbelschool in Engeland

juni 2016

opleiding IR (Instrument Rating)

november 2016

opleiding CPL (Commercial Pilot License)

januari 2017

C206 training

februari 2017

uitzending

maart 2017

conversie Australisch brevet

april 2017

standaardisatie (bushpilot training)

juli 2017

starten in Arnhem Land (Australië)

december 2018

vertrek vanuit Arnhemland; op verlof in Nederland

februari 2019

vertrek naar Mareeba (Australië), vliegtraining

april 2019

starten in Papoea Nieuw Guinea

juni 2020

vervroegd op verlof in Nederland (i.v.m. corona)

januari 2021

opleiding tot vlieginstructeur bij MATC

april 2021

terugkeer naar Papoea Nieuw Guinea

De thuisfrontcommissie

Als thuisfrontcommissie (TFC) zijn wij verantwoordelijk voor een aantal belangrijke zaken rondom de uitzending van Piet en Marijke.

Wij hebben als doel om hen in staat te stellen hun werk zo goed mogelijk te doen. Dit doen we in nauwe samenwerking met MAF Nederland. De belangrijkste zaken waar wij ons mee bezig houden zijn: betrokkenheid creëren bij de achterban, gebedscoördinatie, werven van financiële middelen en het opzetten van acties die dit alles ondersteunen.

Voorzitter en gebedscoördinator

Mijn naam is Gerco op ’t Hof en momenteel ben ik de voorzitter van de thuisfrontcommissie. Daarnaast was ik al langer de gebedscoördinator. Ben ik gebedscoördinator omdat ik zo goed kan bidden? Nee, integendeel misschien wel juist omdat bidden iets is wat ik altijd moeilijk blijf vinden. Ik wil dan juist ook aan u vragen, of u mee wilt bidden. Het is een machtig voorrecht dat we van God gekregen hebben dat we mógen bidden. Daarom vraag ik vrijmoedig of u voor Piet en Marijke en hun kids wilt bidden. En of u juist ook wilt bidden voor het werk wat ze doen in dienst van het Koninkrijk, opdat de Schepper van hemel en aarde verheerlijkt wordt: Uw Naam worde geheiligd en Uw koninkrijk kome…!

Secretaresse

Mijn naam is Susanne Wanner, woonachtig in Woudenberg. In het dagelijks leven ben ik welzijnsbegeleider in een woonzorgcentrum voor ouderen. Binnen de thuisfrontcommissie verzorg ik de secretariële taken, dit zijn onder anderen het notuleren van de vergaderingen en het contact onderhouden met MAF Nederland. Met Marijke ben ik bevriend vanaf het jaar 2005, Piet kwam enkele jaren later in beeld. Mijn deelname aan het TFC zie ik als een mooi doel om Piet en Marijke te ondersteunen tijdens hun werk om onze verre medemens dichter bij Gods Woord te brengen.

Penningmeester en bedrijvencoördinator

Mijn naam is Andreas Moerman. Binnen de thuisfrontcommissie vervul ik de rol van penningmeester. Naast de functie van penningmeester houd ik als bedrijvencoördinator ook zicht op alle contacten die gelegd en onderhouden worden met bedrijven die Piet en Marijke willen sponsoren. Piet en ik zijn al vanaf de middelbare school bevriend en wij delen onder andere de fascinatie voor alles wat vleugels en een stuurknuppel heeft. Ik vind het mooi om te zien dat Piet deze fascinatie mag inzetten voor het werk in Gods koninkrijk, samen met Marijke. Als penningmeester hoop ik samen met u zorg te dragen voor de noodzakelijke financiële middelen.

Coördinator voorlichting en presentaties

Mijn naam is Hettie van Eck. Samen met mijn man Hans en zoon William wonen we in Lunteren. Een deel van ons huis kwam leeg te staan. We wisten nog niet wat we er mee wilden gaan doen toen Piet en Marijke op ons pad kwamen. Zij hebben geruime tijd daar kunnen wonen zodat ze zich konden voorbereiden op uitzending. We hebben daar van beide kanten een stuk leiding van God bij ervaren. We hopen veel mensen warm te maken voor het werk van de MAF. Nu de fam. Muilwijk in het buitenland is hopen we een schakel te zijn tussen het werk wat zij doen en de mensen die hen steunen hier in Nederland. Doe kleine dingen met grote liefde (van God ) is ons levensmoto. Dat hopen we ook in het werk voor de thuisfrontcommissie waar te maken.

Communicatie

Graag zou ik mij willen voorstellen. Ik ben Paulien Wildeman en woon in Zeist. In het dagelijks leven werk ik als verpleegkundige in een verpleeghuis. Binnen de thuisfrontcommissie verzorg ik het communicatiegedeelte. In deze functie zorg ik vooral dat de nieuwsbrieven een aantal keer per jaar worden verstuurd. Ik ben bij de TFC betrokken geraakt nadat Piet dirigent is geweest van een koor waar ik deel aan nam. Het werk wat Piet en Marijke doen voor MAF draag ik een warm hart toe. Daarom wil ik me graag inzetten vanuit Nederland om het werk voor Piet en Marijke in Papoea-Nieuw-Guinea mogelijk te maken.

Actiecoördinator

Mijn naam is Janneke Bouwheer-Muilwijk en samen met mijn man Jaap en twee kinderen Gelinde en Bram ben ik woonachtig in het Gelderse dorpje De Valk Wekerom. Met veel genoegen heb ik ja gezegd toen mij werd gevraagd om TFC-lid te worden van de familie Muilwijk. Als zusje van Piet ben ik al vanaf het begin betrokken bij het werk wat Piet en Marijke met hun jongens mogen doen voor hun naaste ver weg, eerst in Australië en nu in Papoea-Nieuw-Guinea. Ik draag hun werk namens MAF een warm hart toe en als TFC-lid hoop ik dit nog meer mogelijk te maken en handen en voeten te geven door acties te gaan organiseren en coördineren. Tijdens de afgelopen fietsdag in Harskamp heb ik dit al voor een deel mogen doen, en met veel plezier! Ik hoop en zie er naar uit dat zodra de corona-maatregelen voorbij zijn, het weer mogelijk is acties te kunnen organiseren. Ik wil u namens het TFC hartelijk danken voor uw steun en medeleven en we hopen snel tot ziens.

Algemeen TFC-lid

Graag wil ik mij even aan u/jou voorstellen. Ik ben Alex Kelderman, 35 jaar, getrouwd met Alinda en we hebben samen 4 kinderen. Wij wonen in het mooie Lunteren waar wij ook lid zijn van de oude kerk/PKN. Wij zijn via onze gemeente in contact gekomen en ook bevriend geraakt met Piet en Marijke Muilwijk. Het werk wat zij mogen doen via MAF spreekt mij enorm aan, de projecten waar MAF aan werkt zoals het verspreiden van het evangelie, het verlenen van medische zorg, echt fantastisch! Als lid van de TFC wil ik me graag inzetten om Piet, Marijke en hun kinderen te ondersteunen bij het werk in Gods koninkrijk.

Steun ons

U kunt Piet en Marijke helpen door voor hen te bidden. Uitzending is alleen mogelijk wanneer een achterban zorgt voor voldoende financiële middelen en goede ondersteuning. Helpt u ons?

steunen

MAF Nederland

MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. MAF Nederland is onderdeel van een wereldwijde organisatie.