Over ons

Familie Muilwijk

Wij zijn Piet en Marijke Muilwijk en zijn gezegend met onze zoontjes Michaël (oktober 2013) en Samuël (maart 2015).

Piet is opgegroeid in verschillende plaatsen in Nederland. Vanaf zijn 10e jaar woonde hij met zijn ouders en broertjes en zusjes in Harskamp. Na het behalen van zijn VWO-diploma moest hij kiezen tussen zijn liefde voor vliegen of muziek. Het werd een kamer in Rotterdam voor de studie orgel en kerkmuziek aan het conservatorium.

Marijke heeft van haar 2e t/m haar 11e jaar als Mission Kid in Nigeria gewoond. Hierna is zij met haar ouders en broertjes en zusjes in Krabbendijke gaan wonen. Na het behalen van haar diploma onderwijsassistent heeft ze 3,5 jaar op de Jacobus Fruytier in Apeldoorn gewerkt. Eind 2009 nam ze ontslag en ging ze voor 3 maanden naar India met het plan om daarna verder te gaan studeren. Maar dat zou heel anders lopen.

In 2009 leerden we elkaar beter kennen via een door Marijke georganiseerde muziekavond om geld op te halen voor het kindertehuis in India, waar ze voor een aantal maanden naar toe zou gaan. Voor Marijke vertrok kregen we verkering en kwam Piet na 3 maanden ook naar India om Marijke naar huis te brengen. Naast de liefde voor elkaar kwam er ook een liefde voor het buitenland, met name voor onze naaste ver weg. In 2011 zijn we getrouwd en zijn we gaan wonen op het platteland in Lunteren. Piet is werkzaam geweest als musicus en werkte daarnaast als reservist in dienst bij defensie. Marijke heeft een baan gehad als managementassistente op een basisschool in Veenendaal.

Sollicitatie

Sinds de tijd dat we elkaar hebben leren kennen, is het verlangen om samen zendings- en ontwikkelingswerk te mogen doen steeds meer gegroeid.

Mensen helpen die niet in onze welvaart leven en een klein schakeltje in Gods grote Koninkrijk zijn. Dit o.a. door middel van het daadwerkelijk hulp bieden aan mensen die dat zo hard nodig hebben. Niet op eigen initiatief en eigen kracht, maar afhankelijk van Hem.

Anderhalf jaar bevonden we ons in het selectietraject. Een spannende tijd, met veel stappen die genomen moesten worden. Piet moest een medische keuring, psychometrische keuring en zijn privé-brevet (PPL) halen. Ook kregen we beiden een psychologische keuring als onderdeel van de sollicitatie. De Heere heeft met elke stap de weg bevestigd die we gaan mogen.

Na deze intensieve selectieperiode werden we op 25 augustus 2014 door MAF Nederland geselecteerd als pilotenechtpaar.

Na de selectie is Piet zich verder gaan kwalificeren voor MAF-piloot. Hij heeft diverse brevetten gehaald, trainingen gevolgd en de benodigde vlieguren gemaakt. Ook zijn we een half jaar naar de Bijbelschool All Nations Christian college in Engeland geweest. Een intensieve, maar ontzettend waardevolle periode!

Uitzending

In februari 2017 zijn wij door MAF Nederland en de Hervormde Gemeente van Lunteren uitgezonden naar Arnhem Land in Australië. Hier mogen wij werkzaam zijn onder de Aboriginals. Begin 2019 hopen we door te stromen naar Papoea Nieuw Guinea, om ook daar werkzaam te zijn voor MAF.

Traject

oktober 2012

eerste contacten met MAF

mei 2013

Piet naar San Diego USA om zijn vliegbrevet te halen

augustus 2014

officieel geselecteerd door MAF Nederland

september 2014

Piet gestart met ATPL (Air Transport Pilot License) studie

september 2015

naar de Bijbelschool in Engeland

juni 2016

opleiding IR (Instrument Rating)

november 2016

opleiding CPL (Commercial Pilot License)

januari 2017

C206 training

februari 2017

uitzending

maart 2017

conversie Australisch brevet

april 2017

standaardisatie (bushpilot training)

juli 2017

starten in Arnhem Land (Australië)

De thuisfrontcommissie

Als thuisfrontcommissie (TFC) zijn wij verantwoordelijk voor een aantal belangrijke zaken rondom de uitzending van Piet en Marijke.

Wij hebben als doel om hen in staat te stellen hun werk zo goed mogelijk te doen. Dit doen we in nauwe samenwerking met MAF Nederland. De belangrijkste zaken waar wij ons mee bezig houden zijn: betrokkenheid creëren bij de achterban, gebedscoördinatie, werven van financiële middelen en het opzetten van acties die dit alles ondersteunen.

Voorzitter

Mijn naam is Breunis van Driesten. Ik ben – net als mijn vrouw Reina – geboren en getogen in Lunteren. Samen waarderen wij het prachtige werk van MAF (Mission Aviation Fellowship). MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Indrukwekkend is de grootte van de organisatie, de professionaliteit, het internationale karakter, de correcte omgang met allerlei verschillende culturen en gewoontes en hier op een Bijbelse wijze een weg in weten te vinden.

De Bijbel is in dit verband wel heel helder in Galaten 5 vers 22: "Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” En misschien nog wel helderder in Jakobus 1 vers 22: “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.”

Wij geloven dat ons leven en het werk van de MAF geleidt wordt door “Woord en Geest”.

Binnen de thuisfrontcommissie (TFC) vervul ik de rol van voorzitter. In deze rol ben ik officieel aanspreekpunt namens de TFC richting achterban en MAF Nederland voor zaken die de uitzending van de Internationale Staf betreffen. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor Internationale Staf voor algemene TFC zaken. Verder onderhoud ik contacten met de HR manager van MAF Nederland en draag ik zorg voor een goede interne communicatie binnen de TFC.

Het is mooi om te zien hoe jonge mensen zoals Piet & Marijke verlangen om samen zendings- en ontwikkelingswerk te mogen doen. Mensen helpen die niet in onze welvaart leven. Hierbij een klein schakeltje in Gods grote Koninkrijk zijn. Dit o.a. door middel van het daadwerkelijk hulp bieden aan mensen die dat zo hard nodig hebben. Niet op eigen initiatief en eigen kracht, maar afhankelijk van Hem.

Omdat Piet & Marijke uitgezonden worden vanuit de Hervormde Gemeente van Lunteren hebben zij de wens uitgesproken dat de voorzitter uit deze kerkelijke gemeente zou komen. Ik hoop hier in samenwerking met de MAF, Piet & Marijke, alle leden van de TFC, de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Lunteren Oude Kerk, leden van de ZEC en alle andere belanghebbenden en geïnteresseerden met Gods hulp een succes van te maken.

Secretaresse

Mijn naam is Susanne van de Weerd, woonachtig in Kootwijkerbroek. In het dagelijks leven ben ik welzijnsbegeleider in een woonzorgcentrum voor ouderen. Binnen de thuisfrontcommissie verzorg ik de secretariële taken, dit zijn onder anderen het notuleren van de vergaderingen en het contact onderhouden met MAF Nederland.

Met Marijke ben ik bevriend vanaf het jaar 2005, Piet kwam enkele jaren later in beeld. Mijn deelname aan het TFC zie ik als een mooi doel om Piet en Marijke te ondersteunen tijdens hun werk om onze verre medemens dichter bij Gods Woord te brengen.

Gebedscoördinator

Mijn naam is Gerco en ik ben de gebedscoördinator. Is dat omdat ik zo goed kan bidden? Nee, integendeel misschien wel juist omdat bidden iets is wat ik altijd moeilijk blijf vinden. Ik wil dan juist ook aan u vragen, of u mee wilt bidden. Het is een machtig voorrecht dat we van God gekregen hebben dat we mógen bidden. Daarom vraag ik vrijmoedig of u voor Piet en Marijke en hun kids wilt bidden. En of u juist ook wilt bidden voor het werk wat ze doen in dienst van het Koninkrijk, opdat de Schepper van hemel en aarde verheerlijkt wordt: Uw Naam worde geheiligd en Uw koninkrijk kome…!

Penningmeester en bedrijvencoördinator

Mijn naam is Andreas Moerman. Binnen de thuisfrontcommissie vervul ik de rol van penningmeester. Naast de functie van penningmeester houd ik als bedrijvencoördinator ook zicht op alle contacten die gelegd en onderhouden worden met bedrijven die Piet en Marijke willen sponsoren. Piet en ik zijn al vanaf de middelbare school bevriend en wij delen onder andere de fascinatie voor alles wat vleugels en een stuurknuppel heeft. Ik vind het mooi om te zien dat Piet deze fascinatie mag inzetten voor het werk in Gods koninkrijk, samen met Marijke. Als penningmeester hoop ik samen met u zorg te dragen voor de noodzakelijke financiële middelen.

Coördinator voorlichting en presentaties

Mijn naam is Hettie van Eck. Samen met mijn man Hans en zoon William wonen we in Lunteren. Een deel van ons huis kwam leeg te staan. We wisten nog niet wat we er mee wilden gaan doen toen Piet en Marijke op ons pad kwamen. Zij hebben geruime tijd daar kunnen wonen zodat ze zich konden voorbereiden op uitzending. We hebben daar van beide kanten een stuk leiding van God bij ervaren.

We hopen veel mensen warm te maken voor het werk van de MAF. Nu de fam. Muilwijk in het buitenland is hopen we een schakel te zijn tussen het werk wat zij doen en de mensen die hen steunen hier in Nederland. Doe kleine dingen met grote liefde (van God ) is ons levensmoto. Dat hopen we ook in het werk voor de thuisfrontcommissie waar te maken.

Actiecoördinator

Mijn naam is Paulien Wildeman, ik woon in Driebergen. In het dagelijks leven werk ik als woonbegeleidster in een verpleeghuis. Piet is dirigent van onze koren geweest. Wat Piet en Marijke doen heeft mij ook altijd aangesproken.

Zelf heb ik in 2013 4,5 maand vrijwilligerswerk gedaan in Kenia. Als je in dat soort landen bent geweest dan snap je pas eigenlijk echt waarom de nood zo hoog is. Daarom wil ik graag dit werk voor Piet en Marijke en hun kinderen vanuit Nederland (financieel) mogelijk maken. Maar dit kunnen we niet zonder al jullie hulp en gebed. Hopelijk tot ziens!

Coördinator nieuwsbrief en communicatie

Ik ben Esther Theunissen, woon in Ede en werk daar ook als docent op het praktijkonderwijs. Tijdens een onverwachts reisje naar de experienceday van 'All Nations Christian College' (het zusje van Piet had me meegevraagd) heb ik Piet en Marijke leren kennen. Wat een mooie en gezellige dagen waren dat! Ik heb genoten van de gesprekken waaruit bleek hoe groot het verlangen was van Piet en Marijke om het evangelie te brengen en praktische hulp te bieden in het buitenland. Daarnaast heb ik ook gewoon heel hard gelachen met Marijke. Na de Engeland-trip hebben we altijd contact gehouden.


Als PR-lid coördineer ik de totstandkoming van de nieuwsbrief. Daarnaast geef ik het werk van Piet en Marijke (nog meer) bekendheid door middel van social media zodat het werk blijvend gesteund zal worden en Gods Koninkrijk gebouwd wordt door Piet en Marijke heen!

Steun ons

U kunt Piet en Marijke helpen door voor hen te bidden. Uitzending is alleen mogelijk wanneer een achterban zorgt voor voldoende financiële middelen en goede ondersteuning. Helpt u ons?

steunen

MAF Nederland

MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. MAF Nederland is onderdeel van een wereldwijde organisatie.