Word supporter

Gebed

Wij vragen uw meeleven en gebed voor Piet & Marijke, Michaël, Samuël en Joël.
Wij geloven dat het werk van MAF gedragen wordt door het gebed.

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;" Filippenzen 4 : 6

Concrete gebedspunten vindt u in de nieuwsbrief. U kunt dit gebruiken om mee te leven en te bidden. U kunt uzelf ook aanmelden om ongeveer eens per zes weken een gebedsmail te ontvangen. Vul daarvoor het formulier hiernaast in.

Gebedsmail

Wilt u ongeveer eens per zes weken een gebedsmail ontvangen om mee te bidden? Schrijf u hier in.

Gift

Naast ondersteuning in meeleven en gebed is een gezonde financiële basis absoluut noodzakelijk om de uitzending van Piet & Marijke mogelijk te maken. Zij zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van de financiële steun van supporters.

Eenmalige giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL48 ABNA 0466 8134 57 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Muilwijk. Elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van het steunfonds van Piet & Marijke. Bovendien zijn uw giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF Nederland en ANBI organisatie is met een CBF keurmerk en ISO certificering.

Uw gift(en) worden alleen door MAF Nederland en de TFC penningmeester geadministreerd en worden door hen vertrouwelijk behandeld.

Financiële barometer steunfonds

Onderstaande grafiek geeft de financiële baten weer die in het huidige jaar binnengekomen zijn op het steunfonds.

Het bedrag dat per jaar ten minste benodigd is bedraagt 65.000 euro.

Doneer online

Op de website van MAF kunt u direct geld doneren aan het steunfonds van familie Muilwijk.

doneren

Bedrijven

Ook als bedrijf kunt u het werk van Piet & Marijke financieel ondersteunen. Veel bedrijven staan achter de doelstelling van MAF en geven eenmalig of structureel. Als ondernemer kunt u via uw bedrijf belastingaftrek krijgen voor giften. Voor meer informatie hierover en wat de mogelijke voordelen zijn voor uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen.